Citáty Olga + Tana

September 9th, 2010

Vždy skromná, nikdy neposlušná, vždy ako ráno veselá, jak sám jej poet prostodušná. ( 24 ) Oči jako nebo – do belasa, ľanové vlasy, usmieva sa, hlas, pohyb, ľahkosť ako van, všetko je v Oľge. ( 25 ) …no, román hocaký vezmite – tam krásne jej portréty sú kreslené, predtým sa páčili i mne, však zunovali sa mi strašne. ( 26 )
Taťjanou staršiu menovali… ( 27 )   Tak Taťjanou sa teda zvala. Nie krásou sestry Oľgy, nie sviežosťou, ktorú v lícach mala, získavala si všímanie. Plachá a smutná, mlčanlivá, jak lesná srna bojazlivá, bola i v kruhu rodiny jak cudzia medzi cudzími. Maznať sa nikdy nevedela u otca lebo u mamy, dieťatko medzi deckami hrať sa a skákať odoprela. A celučičký deň bezmála, u okna sediac, mlčala. ( 28 )   Zádumčivosť, jej priateľkyňa, ju od kolísky živila. ( 29 )   Neužívala ihly k práci, skloniac sa nad rám vyšívací, hodvábnou niťou plátno v ňom neopestrila obrázkom. ( 30 ) No bábky, tie jej nelahodia, tie ona v ruky nebrala, čo nové v meste, čo je móda, sa s nimi nerozprávala, aj detí kúsky samopašné jej cudzie boli, skorej strašné rozprávky v zime, v nočnej tme dojímali ju úprimne. Keď ňaňa Oľgu s’ sebou vzala i s malými jej družkami tak na prechádzku poľami, v naháňanke ich nechytala, ju nudil cvengot smiechu ich a krik ich zábav pochabých. ( 31 )   Bývala rada na balkóne, svoj pohľad k maľbe zore niesť, keď na zblednutom nebasklone hasnú a miznú svetlá hviezd, pomaly na zem svit sa leje, aj posol rána – vietor – veje a postupne sa rodí deň! ( 32 )   Včas dostala chuť na romány, náhradou boli za všetko a zamilovala sa v klamy i Richardsona, i Rosseau. ( 33 )