Zoznam použitej literatúry

1. Puškin, Alexander Sergejevič: Eugen Onegin. Bratislava, Mladé letá 1958
2. Obert, Viliam a kolektív: Literatúra. Bratislava. Litera 1996
3. Puškin, Alexander Sergejevič: Eugen Onegin. Bratislava, Mladé letá 1958, s.9.
4. Tamže, s.9.
5. Tamže, s.10.
6. Tamže, s.10.
7. Tamže, s.11.
8. Tamže, s.11.
9. Tamže, s.12.
10. Tamže, s.12.
11. Tamže, s.13.
12. Tamže, s.13.
13. Tamže, s.14.
14. Tamže, s.202.
15. Tamže, s.203.
16. Tamže, s.203.
17. Tamže, s.39.
18. Tamže, s.39.
19. Tamže, s.39.
20. Tamže, s.40.
21. Tamže, s.40.
22. Tamže, s.41.
23. Tamže, s.41.
24. Tamže, s.42.
25. Tamže, s.42.
26. Tamže, s.47.
27. Tamže, s.47.
28. Tamže, s.47.
29. Tamže, s.48.
30. Tamže, s.48.
31. Tamže, s.49.
32. Tamže, s.49.
33. Tamže, s.49.
34. Tamže, s.50.
35. Tamže, s.50.