Konflikty

   Onegin – spoločnosť

  

   Onegin sa v svojom rodnom meste správal ako chcel. Tým, že mal peniaze si spravil dlhy a potom ich nemohol splatiť. Keď mu zomrel strýko prichádza na dedinu, kde ho nikto nepozná, a tak ho prijmú z otvorenou náručou. Zoznámi sa z Lenským, s ktorým sú veľmi dobrý priatelia. Po tom ako ho zabije sa celá spoločnosť obráti proti nemu. On odchádza na putovanie.

   Onegin – Lenský

   Tieto postavy sú navzájom úplne opačné. Onegina spoločnosť nemá moc rada, no Lenského prijímajú všade ako ženícha. Onegin je sukničkár, zatiaľ čo Lenský dokáže naozaj niekoho milovať. Dokonca aj v tom, že Onegin je prozaik a Lenský je básnik sú si odlišný. Onegin je skôr záporná a Lenský kladná postava. Po tom, ako sa spoznajú sa skamarátia. Keď Onegin tancuje z Oľgou na Táninej oslave narodenín, Lenského to urazí a zoberie to ako zradu od Oľgy. Toto je ďalší konflikt. V Lenskom je zobrazený ideál muža.

   Onegin – Oľga

   Oneginovi sa zapáči Oľga, a tak ju vyzve viac krát do tanca na Táninej oslave. Zaľúbi sa do nej no ona je zasnúbená s Lenským. Toho Lenský zoberie ako za zradu, pretože Oľga chcela trošku nahnevať Lenského.

   Onegin – Taťjana

   Keď Taťjana po prvý raz uvidela Onegina, na prvý pohľad sa do neho zamilovala. Bola strašne hanblivá, no prekonala strach a napísala mu ľúbostný list. On však jej lásku neopätoval. Až keď sa vydala a zazrel ju, vtedy sa do nej zamiloval, no ona mu riekla, že ho stále miluje, no chce byť svojmu mužovi verná až do konca života.

   Lenský – Oľga

   Tieto dve postavy sa milovali. Zasnúbili sa, no ich vzťah skončil smrťou Lenského. Lenský miloval Oľgu a ona zas jeho. Mali veľa vecí spoločných. Oľga, keď chcela trocha nahnevať Lenského, prehnala to, pretože potom vyzval Onegina na súboj a tam sa jeho život skončil.

   Oľga – Taťjana

   Tieto postavy sú sestry, no napriek tomu sú navzájom opačné postavy. Oľga je smelá a vie čo chce dokázať, na druhej strane je Taťjana, ktorá je skromná, plachá, ale naberie odvahu a napíše Oneginovi ľúbostný list. V Taťjane je zobrazený ideál ženy.